UDRUŽENJE IZLAZAK

Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava „Izlazak“ je osnovano 2006.godine a zvanično registrovano u novembru 2009. godine u Beogradu.

image

PROGRAM

„Izlazak“ broji oko 20 aktivnih članova - bivših zavisnika, koji učestvuju u svim programima koje udruženje sprovodi:

- Rad sa zavisnicima i njihovim porodicama - motivisanje za lečenje;
- Resocijalizacija bivših zavisnika nakon tretmana lečenja;
- Rad sa beskućnicima;
  -Održavanje tribina i predavanja – prevencija.
  - Sve aktivnosti koje sprovodimo i usluge koje pružamo su besplatne.

Želimo da naše iskustvo i ono dobro što smo primili besplatno prenesemo dalje onima koji su zbog specifičnosti ovog problema diskriminisani i napušteni.

image

ČLAN EURAD-a

Organizacija Izlazak je član EURAD-a(EuropeAgainstDrugs) kroz koju smo postali članovi i koosnivači RUN-a (Recovered Users Network), mreže oporavljenih zavisnika u okviru koje delujemo na nivou Evropske unije.

Udruženje „Izlazak“ osnovano je na nivou grada Beograda a kroz mrežu naših članova delujemo na celoj teritoriji Srbije.

Veoma važan segment našeg delovanja udruženja je prevencija.
Do sada smo održali veliki broj predavanja u osnovnim i srednjim školama, mesnim zajednicama, kasarnama i sličnim ustanovama.

U aktivnostima ovog tipa delujemo zajedno sa stručnjacima iz MUP-a i sa lekarima, ali prednost dajemo našem ličnom iskustvu, ukazujući na sve negativne posledice drogiranja koje smo lično doživeli, kao i na štetnost određenih droga i posledice koje mogu izazvati ( HIV, hepatitis, psihički poremećaji, i ostalo).

image

USPEŠNO IZLEČENJE

Organizacija „Izlazak“ zastupa mišljenje da je narkomanija izlečiva bolest i da svaka osoba treba da dobije šansu za kvalitetno i sveobuhvatno lečenje.
Kako bismo svakom zavisniku koji nam se obrati za pomoć dali potpunu informaciju o mogućnostima lečenja, uspostavili smo saradnju sa određenim terapeutskim zajednicama, komunama, državnom ustanovom za lečenje narkomanije, nekoliko privatnih ordinacija, kao i sa udruženjem„Anonimni Narkomani Srbija“.

Terapeutske komune (rehabilitacioni centri) se nalaze u Srbiji, Crnog Gori, zemljama bivše Jugoslavije, Evropskim zemljama. Lečenje koje oni nude je besplatno.

„Izlazak“ je pobornik vaninstitucionalnog tretmana bolesti zavisnosti u kome su, u procesu rehabilitacije zavisnika, uključene osobe koje su bile u problemu zavisnosti i koje sada pomažu drugima. Oni, kao izlečeni zavisnici, u neposrednom radu i kontaktu prenose svoje iskustvo onima koji svoje lečenje tek započinju. Ovo je metod koji se u svetu koristi skoro 70 godina i koji donosi veoma dobre rezultate.

image

MOTIVACIJA


Za uspešno izlečenje, kako institucionalno tako i vaninstitucionalno, neophodan je dugotrajan stacionirani tretman. Ukoliko zavisnik nije motivisan da istraje u procesu rehabilitacije mala je ili nikakva verovatnoća da će do izlečenja i doći.

Od početka rada, članovi „Izlaska“ su obavili razgovore sa preko 400 zavisnika i članovima njihovih porodica. Praksa je pokazala da zavisnici najviše slušaju reč nekoga ko je i sam prošao kroz isto iskustvo. Upravo bivši zavisnici iz naše organizacije trude se da prijateljskim pristupom i iskrenošću osveste zavisnika da se suoči sa svojim problemom.

Zavisniku pružaju alternativu zdravog i smislenog života, u zamenu za ropski i besmisleni svet zavisnosti. Sve ovo činimo sa ciljem da ih motivišemo da izađu iz sveta zavisnosti i učine prvi korak ka menjanju svog života – da započnu svoje lečenje.